Over

In deze turbulente tijden komt steeds vaker de behoefte naar voren om ‘het anders te gaan doen’. Mensen lopen stuk op het altijd maar doorgaan ten koste van zichzelf, waardoor ze òf niet komen waar ze eigenlijk willen zijn òf opbranden.

Hoe die gewenste verandering vorm te geven is voor velen een hele opgave. Deze en voorgaande generatie is grootgebracht onder de focus op individualiteit, leiderschap en macht.  Nu de tijdsgeest aan het verschuiven is van deze focus naar die op acceptatie, verbinding en vrijheid, komt het besef dat het anders moet en wellicht zou kunnen, maar dat ‘vergeten’ is hoe dat dan in de praktijk te brengen. Daarbij is er een groeiend besef dat ‘we’ als mensen, dieren en planeet allemaal uit dezelfde grondstoffen bestaan en ‘we’ als mensen niet zonder gevolgen altijd maar kunnen blijven nemen. Verantwoordelijkheidsgevoel omtrent het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en daar waar mogelijk herstel te brengen is ook op natuurlijk gebied groeiende.

Omdat ik op bovengenoemd gebied ondertussen ervaringsdeskundige ben en zie dat mensen om me heen net zo worstelen als ik ooit deed, heb ik deze site opgezet. Ik meen door mijn ervaring een ieder die dit wenst terug te kunnen brengen bij zichzelf. (Uiteraard heb ik gaandeweg de volgens de huidige tijdsgeest nodige papieren verzameld om zo tot een professioneel aanbod te kunnen komen:))

Hier kun je leren of je herinneren hoe je weer terug komt bij jezelf en van daaruit is alles mogelijk! Dit hoef je niet alleen te doen, er zijn velen met jou die bewust deze stappen willen zetten om voor zichzelf, de mensen om zich heen en wellicht de wereld een beter leven te creëren.

Ieder is namelijk uniek en heeft één of meerdere unieke talenten waarmee hij/zij een positieve bijdrage kan leveren, niet alleen ter vergroting van het eigen welzijn, maar ook aan dat van mensen om hen heen. Dit alles natuurlijk in consideratie en met respect voor onze kostbare planeet en al haar bewoners.

Je treft hier blogs, quotes, tips &trucs, trainingen en uiteraard zeer belangrijk; verbindingsmogelijkheden.

Mijn missie is jou terug begeleiden naar jezelf, zodat heling plaats kan vinden, je talenten naar voren komen en succes gegarandeerd wordt in je leven. (H)erken, herstel, ontplooi en leef ten volle!