Van rijkdom op ieder vlak.

Rijkdom is het resultaat van een mengeling van een staat van zijn en doen….ofwel;

Rijkdom is de opbrengst van jouw hartestem in combinatie met je verstandelijk handelen…

Wat?! Ja je leest het goed, rijkdom is ‘gewoon’ overvloed…de begrijpende lezer haalt hier direct de neutraliteit van het woord rijkdom naar voren…rijkdom kan dus ook inhouden een overvloed aan dat wat alles behalve jou dienend is.

Rijkdom kan je onderverdelen in 3 categorieën:

1 Persoonlijke rijkdom: Dit is een staat van zijn en bestaat uit de mate van jouw geestelijke ont-wikkeling ( en daarmee welzijn) en je fysieke gesteldheid. Het omvat jouw emoties en hun invloed op jouw gedachten, jouw handel en wandel. Je lichamelijke ‘toestand’ is een weerspiegeling van je geestelijke ‘toestand’.

2 Wereldlijke rijkdom: Dit is een staat van zijn en een staat van handelen. Het gaat hier over de mate waarin jij je bewust bent van jouw unieke talent, waarmee jij de wereld kan dienen. Iedereen heeft kwaliteiten die uniek zijn, die de ander ook lijkt te hebben, maar toch anders. (Voor de diepere weter, we hebben samen alles wat nodig is om de ideale samenleving te vormen in elk opzicht…hoe kan het ook anders, gezien we allen één zijn?). Jij bent uniek in al jouw facetten, dus ook in jouw kunnen. In hoeverre jij dit (h) erkent…geeft de staat van jouw zijn hierin aan. In hoeverre jij hiermee actief de wereld dient…is het stukje handelen.

3 Financiële rijkdom: dit is een stuk handelen…en je raadt het al, de mate van gewenste persoonlijke en wereldlijke rijkdom, bepaald jouw financiële rijkdom. Hierin zijn een aantal mogelijkheden, je zit in de financiële shit, je bent financieel afhankelijk, je bent financieel onafhankelijk, je bent financieel vrij.

Is dit belangrijk? Zolang wij hier op aarde in het ons zelf opgelegde systeem van mijn en dijn zitten…tsja, take your pick. De toestand van jouw financiën bepaald op elk levensvlak wel de mate waarop jij kan welvaren. Het maakt hier weinig uit welk levensvlak je uitlicht, alles wat je wenst heeft een prijskaartje. En aangezien alleen het beste goed genoeg is…is er maar één optie die acceptabel is… financieel vrij.

Hoe zie je dat voor je?  Hoor ik je zeggen…Heel simpel, als jij jezelf (h)erkent, kom je tot ontplooiing van jouw unieke talenten. Jouw leven is namelijk altijd het resultaat van jouw gedachtes en emoties tot uiting gekomen in jouw handel en wandel. Je kan zelf bedenken dat als je ervoor kiest om die gedachtes en emoties te koesteren die jou dienen, jouw handel en wandel overeenkomstig gaat zijn en dus de resultaten ook.

De tactiek hiertoe is zo kinderlijk eenvoudig als het nu voor je ligt. Het in de praktijk brengen is vaak een ander verhaal. Hiervoor kan je mijn hulp inschakelen. Ik kan je 1 op 1 begeleiden maar je kan ook mijn online training volgen. Hoe je ook tot jezelf komt en daarmee tot de schatten die jij allemaal al in je hebt en welke voor je klaar liggen is aan jou; zolang je maar onthoudt dat jij alleen de sleutel bent tot rijkdom op elk vlak in jouw leven.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *